چهارشنبه ٠٣ بهمن ١٣٩٧ sirlik
 
صفحه اصلی|ایران|اسلام|زبان و ادبيات فارسی|سوالات متداول|تماس با ما|پيوندها|نقشه سايت
Title
iran
اصفهان - سي و سه پل
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
[عضویت]
NewsletterSignup
نام :   
ایمیل :   

كرسي نظريه و ادبيات نو فارسي تاجيكي

(از دانشكدة دولتي ملي تاجيكستان)

كرسي نظريه و ادبيات نوين تاجيكستان از دانشگاه دولتي تاجيكستان همسال به دانشگاه مذكور است. و به آغاز از سال تأسيس، يعني سال 1948، اين كرسي تا سال 1980 تحت سرپرستي صاحب تبراف محقق و ادبيات‌شناس و عضو وابستة فرهنگستان علوم تاجيكستان فعاليت كرده است. از سال 1980 تا سال 1993 پروفسور رحيم مسلمانيان رهبر اين كرسي بود. بعد از سال 1993 تا ماه مه 1996 پروفسور عصازاده متعهد به رهبري كرسي بود و از ماه مهِ 1996 تا به امروز دانشيار جوره‌خان بقازاده وظيفة رهبر كرسي را به جا مي‌آورد. در حال حاضر در اين كرسي يك نفر دكتر علم و پروفسور، 6 نفر دانشيار، 2 نفر استاد ارشد (معلم كلان)، يك نفر دستيار، يك نفر مدير اتاق و يك نفر دستيار ارشد فعاليت دارند. هيئت كرسي براي دانشجويان در موضوعات ذيل تدريس را مطرح نموده است: نظرية ادبيات؛ مقدمة ادبيات‌شناسي، تاريخ ادبيات معاصر تاجيك؛ ادبيات ملل سابق شوروي، ادبيات قرن بيستم ايران و پاكستان؛ ادبيات خارجي؛ تاريخ نقد ادبي تاجيك؛ سمينار و دوره‌هاي مخصوص در مسايل ادبيات‌شناسي. اساتيدِ كرسي همزمان با تدريس پيرامون مسايل تاريخ و نظرية ادبيات، تاريخ افكار ادبي و زيبايي‌شناخت، متن‌شناسي، روابط ادبي و جريان‌هاي معاصر ادبي به تدقيقات مشخص اشتغال دارند. آنان همچنين در سمپوزيوم و كنفرانس‌هاي علمي و ادبيات‌شناسي فعالانه سخنراني مي‌كنند. تدقيقات علمي اساتيد اين كرسي: تبراف، عطازاده و بقازاده از جانب متخصصان مورد توجه قرار گرفته‌اند. از جملة اثرهاي خوب اساتيد كرسي مذكور مي‌توان از اين كتاب‌ها يادآوري كرد: صاحب تبراف- ›پيرو سليماني» (1962)، «حيات، ادبيات، رياليسم» (1989-1966)، «اصول بررسي اثر ادبي» (1992)، «منظيم» (1992)؛ رحيم مسلمانيان- «سجع و رشد تاريخي آن در نثر تاجيكي» (1970)، «اسرار سخن» (1980)، «عطاالله محمد حسيني»، «نظم كلاسيك فارسي و تاجيك» در قرن‌هاي 15-10» (1989)؛ عبدالحي محمدامين‌اف- «جستجوي حقيقت» (1994).

اساتيد كرسي بيش از 30 عنوان كارهاي تدقيقاتي را به چاپ رسانده‌اند. از جمله در سال 1991 با نام «مهارت شاعري ميرزا تورسون‌زاده» مجموعة خوبي از مقالات را منتشر كردند. در سال‌هاي بعدي نيز چندين مجموعة علمي با كوشش آنان به چاپ رسيد.

كرسي طي سال‌ها روابط خوبي با مراكز علمي خاورشناسي سابق شوروي و كشورهاي خارجي، همچنين دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و دانشكده‌هاي آموزگاري مسكو، سنت پتربورگ، ادسا، تفليس، ايروان، بويژه با مراكز علمي ايران، افغانستان و چكسلواكي و... برقرار كرده است.

فعاليت‌هاي آسپيرانتوري  وابستة كرسي نيز قابل توجه بوده است. دانشمندان و ادبيات‌شناسان صالح صلاح، محمود دولت‌اف، برات ناظم‌اف، لاله سليمان‌اوا، الم‌خان كوچراف، رحيم مسلمانيان، اسدالله سعدالله‌اف، خداينظر عطازاده، عبدالحي محمدامين‌اف و... فارغ‌التحصيل آسپيرانتور كرسي مذكور به شمار مي‌روند. در حال حاضر و آسپيرانت در وابستگي به اين كرسي فعاليت دارند.

تهية كتاب‌هاي درسي، برنامه‌ها و دستورهاي علمي آموزشي از مهمترين فعاليت‌هاي اساتيد كرسي محسوب مي‌شود. براي مثال مي‌توان چند اثر چاپ‌شده از اين مسايل را معرفي كرد: تبراف- «ادبيات معاصر شوروي» (ج.1، 1984)، مسلمانيان- «عنعنه و نوآوري»، «نظرية ادبيات»، «برنامة مشغوليت‌هاي علمي»، عصازاده- «تاريخ ادبيات شوروي تاجيك»، «دستورهاي اسلوبي براي نوشتن تحقيقات دوره‌اي دانشجويان»، عصازاده، رحماني- «ادبيات قرن بيست فارس و تاجيك: برنامة نظري و علمي»، عصازاده- «ادبيات فارسي دري افغانستان در قرن 20»، «نثر روايتي»، «ادبيات فارسي و سه شاخة آن»، «ادبيات قرن بيست ايران»، محمد امين‌اف- «صدرالدين عيني: ترتيل‌القرآن» (1996)، حاجي عبدالرئوف فطرت بخارايي: مولود شريف يا مرعات خيرالبشر» و...

در جنوب كرسي محفل «نقد ادبي» با رهبري محمد امين‌اف و محفل «اديبان جوان» را رهبري دانشيار محمديوسف امام‌اف فعاليت دارند. با ابتكار محفل «اديبان جوان» در دانشگاه به طور پيوسته با اديبان و دانشمندان جمهوري ديدارها و صحبت‌ها برگزار مي‌شود.

در سال 1980 با ابتكار كرسي كنفرانس علمي و ادبي به عنوان ›سالروز ميرزا تورسون‌زاده» برگزار شد و به آغاز از آن هر سال كنفرانس مذكور در دهة اول ماه مه برپا مي‌گردد اين اقدام از جانب سازمان جوانان تاجيكستان و اتحادية نويسندگان دستگيري يافته است.

با ابتكار پروفسور عصازاده در سال 1997 اتاق «مخزن ادب» تأسيس يافت. اين اتاق به طور فراوان مواد تعليمي و اسناد علمي را براي دانشجويان فراهم آورده است.

 

اساتيد كرسي نظرية و ادبيات نوين فارسي تاجيكي

 

رديف

نام و نام خانواده‌اي

عنوان علمي

وظيفه

آدرس

تلفن

1

كچراف الم‌ان

دكتر علوم فيلولوژي

پروفسور، مدير كرسي

دوشنبه، خيابان سعدي شيرازي 9/20، اتاق 43

-

2

محمدامين عبدالحي

دكتر علوم فيلولوژي

پروفسور

دوشنبه، كوچة گپروزيم 36، اتاق 134

-

3

امام‌اف محمديوسف

دكتر علوم فيلولوژي

پروفسور، رئيس دانشكدة فيلولوژي

دوشنبه، كوچة فيدين 27، اتاق 53

364721

4

رحمان‌اف ر.

دكتر علوم فيلولوژي

پروفسور

دوشنبه، كوچة نوايي 4/3، اتاق 8

359425

5

تبراف صاحب

دكتر علوم فيلولوژي

پروفسور

دوشنبه، كوچة بناكاران 13، اتاق 4

255191

6

بقازاده جوره

نامزد علوم فيلولوژي

دانشيار

دوشنبه، كوچة اسماعيل ساماني 80، اتاق 31

364364

7

زين‌الدين‌اف مرتضي

نامزد علوم فيلولوژي

دانشيار

دوشنبه، كوچة زرافشان م-3 بناي 4، اتاق 11

378572

8

صوفي‌زاده اسدالله

نامزد علوم فيلولوژي

دانشيار

دوشنبه، خيابان رودكي، بناي 1، اتاق 21

215925

9

محيب‌اف خيرالله

نامزد علوم فيلولوژي

معلم كلان

دوشنبه، كوچة فردوسي 2/13، اتاق 2

319383

10

رحمان‌اف حفيظ

نامزد علوم فيلولوژي

معلم كلان

دوشنبه، كوچة غفوراف 36، اتاق 31

321720

11

س. امام‌قل

نامزد علوم فيلولوژي

معلم كلان

دوشنبه، كوچة قرابايف، خوابگاه شمارة 2

935003961

12

شريف‌اف بايمراد

نامزد علوم فيلولوژي

دانشيار

دوشنبه، كوچة محمدي‌اف 64، اتاق 111

329722

13

نورقه‌اف ق.

نامزد علوم فيلولوژي

دانشيار

دوشنبه، كوچة ريپين، خوابگاه 3

-

 

كرسي خط و متن  فارسي تاجيكي دانشگاه دولتي ملي تاجيكستان

 

كرسي خط و متن فارسي تاجيكي در سال 1989 به صفت كرسي بين دانشكده‌اي با نام كرسي زبان و ادبيات تاجيك تأسيس يافته بود. طي سال‌هاي 1989-1990 مرحوم كريم‌اف اَ.اَ. رهبري به اين كرسي را به عهده داشت و آن زمان در هيئت كرسي يازده نفر اساتيد فعاليت داشت. طي سال‌هاي 1991-1990 رهبري كرسي به عهدة پروفسور كمال‌الدين‌اف بود و اساتيد اين كرسي در دانشكده‌هاي غيرفيلولوژي دانشگاه نيز تدريس مي‌كردند. به سبب آنكه در سال 1991 پروفسور كمال‌الدين‌اف به وظيفة ديگر تعيين شد، مرحوم كريم‌اف اين وظيفه را مجدداً به عهده گرفت و تا سال 1996 رهبر اين كرسي بود.

در سال 1993 با تصويب شوراي علمي دانشگاه نام كرسي عوض شد و چنين نام گرفت: تخصصگاه زبان و ادبيات و آموزش خط نياكان. بعداً، در ماه مهِ 1996 كرسي به نام «كرسي خط و متن فارسي تاجيكي» نامگذاري گرديد و به ساختار دانشكدة فيلولوژي شامل شد.

از ماه ژوئن 1996 تا به امروز مديري كرسي مذكور را دانشيار كبيراف شهباز به عهده دارد.

اساتيد كرسي تا سال تحصيل 2001-2000 در گروه‌هاي تاجيكي تمامي فاكولته‌هاي غيرفيلولولژي از الفباي نياگان و در گروه‌هاي روسي فاكولته‌هاي مذكور از زبان تاجيكي درس مي‌دادند و تعداد اساتيد دايمي 14 نفر و 4 نفردستيار بوده است.

مطابق نقشة نو تعليمي از سالهاي 2002-2001 در گروه‌هاي تاجيكي تمامي فاكولته‌هاي غيرفيلولوژي (در همة گروه‌هاي تاجيكي و روسي) تدريس زبان تاجيكي جاري كرده شد كه از اين حساب مقدار ساعت‌هاي درسي متعلق به كرسي افزايش يافت. اكنون تعداد ساعت‌هاي درسي كرسي بيش از 23 هزار ساعت در يك سال است و 24 نفر استادان دانشگاهي و 5 نفر همكار را به فعاليت فرا گرفته است و از بزرگ‌ترين كرسي دانشگاه دولتي ملي تاجيكستان محسوب مي‌شود.

بايد تذكر داد در سال 1996 در كرسي تنها 2 نفراستاد عنوان علمي داشت: شهباز كبيراف و س. عبدالرحيم‌اف و اين هيئت پيگير از آن بود كه جوانان با استعداد و كاردوست را بيشتر به فعاليت‌هاي علمي جلب نموده، به آنها ياري رساند و هر اقدام تازه را از آنان دستگيري نمايد. به همين دليل تعداد دارندگان عنوان‌هاي علمي افزايش يافت و حالا به 10 نفر رسيده است.

استادان كرسي در كنفرانس و سمپوزيوم‌هاي بين‌المللي، بويژه در جمهوري اسلامي ايران فعالانه شركت مي‌ورزند. آنها به منظور توسعه از فعاليت‌هاي خود طرح‌ريزي برنامه‌ها و وسايل تعليمي را گسترش مي‌دهند. بخصوص در زمينة برنامة «الفبا و املاي نياگان» (مؤلفان: كبيراف و آرزومراداف) در اغلب دانشكده‌هاي اين دانشگاه تدريس از خط فارسي راه‌اندازي شد. كرسي مذكور با ديگر كرسي‌هاي دانشگاه روابط خيلي خوب دارد.


اساتيد كرسي خط و متن فارسي تاجيكي دانشگاه دولتي تاجيكستان

 

رديف

نام و نام خانواده‌اي

عناوين و وظايف

آدرس در دوشنبه

تلفن

1

كبيراف شهبازبيك

دانشيار، مدير كرسي

دوشنبه، كوچة 50 سالگي تاجيكستان، 18

248359، 219578

2

انوري سليمان

دانشيار

كوچة قراتيگين 5، اتاق 3

 

3

رحيم‌اوا شهري‌نسا

اجراكنندة دانشياري

كوچة فيدين 6-34، اتاق 30

363786

4

خاكيرايف رضا

اجراكنندة دانشياري

كوچة خاروغ-182

 

5

سنگاوا حديثه

نامزد علوم فيلولوژي، معلم كلان

كوچة لومونسف-2

 

6

ايوباوا مملكت

نامزد علوم فيلولوژي، معلم كلان

كوچة عبدالله كماندير 56

243730

7

توره‌حسن‌اف قادرقل

نامزد علوم فيلولوژي، معلم كلان

خيابان سعدي شيرازي 4/54-39

355212

8

عصمت‌اف سعدي

نامزد علوم فيلولوژي، معلم كلان

كوچة سيواستوپول-10

335354

9

سعيدجعفراف آزاد

نامزد علوم فيلولوژي، معلم كلان

كوچة گيپروزيم 7/30، اتاق 7

 

10

قربانف صادق

نامزد علوم فيلولوژي، معلم كلان، جانشين مدير كرسي

كوچة قرابايف 156، اتاق 13

 

11

اِگَم‌اوا مغفرت

دستيار

كوچة فرونزي 7

240735

12

مراداف محمد

دستيار

كوچة تيت‌اف2، اتاق 18

218416

13

خالنظراوا صفرگل

دستيار

كوچة ميرعلي 121، اتاق 56

331459

14

بابابيك‌اف عليشير

معلم كلان

كوچة قرابايف 156، اتاق 46

 

15

كبيراف خورشيد

دستيار

كوچة 50 سالگي تاجيكستان، اتاق 9

348359

16

مسلم‌اف معبود

دستيار

كوچة اسپيچك 2، اتاق 14

374037

17

مراداوا ميسره

دستيار

كوچة حصار 39، اتاق 10

378879

18

جمعه‌اف اميد

دستيار

كوچة پامير 202

215452

19

شكوراف گلنظر

دستيار

كوچة قرابايف 156، اتاق 22

 

20

ذاكراف بختيار

دستيار

محلة گلبته

318301

21

شريف‌اف عسي‌مدالدين

 

كوچة حيات نو 13

 

22

شكوراف محمديونس

دستيار

خيابان باربد 82، اتاق 20

313253

23

جوره‌يوا رعنا

دستيار

كوچة محمدي‌اف 59، اتاق 91

329640

24

حسن‌اوا منظوره

مدير اتاق

كوچة لاله‌زار 5، اتاق 29

 


دانشگاه آموزگاري تاجيكستان

كرسي ادبيات تاجيك

 

دانشگاه آموزگاري يكي از سابقه‌دارترين مؤسسات آموزش عالي تاجيكستان است كه در سال 1931 تأسيس يافته بود و در برابر تأسيس دانشگاه فاكولته زبان و ادبيات تاجيك نيز به فعاليت شروع نمود و در اين فاكولته كرسي زبان و ادبيات تاجيك از مهمترين بخش آموزش و تربيه به شمار مي‌رفت.

در سال 1948 كرسي زبان و ادبيات تاجيك به دو بخش تقسيم شد: كرسي زبان تاجيكي و كرسي ادبيات تاجيك.

از آغاز سالهاي پنجاهم در اين كرسي تعداد استادان در دورة آسپيرانتور و افراد فارغ‌التحصيل افزايش يافت: دو نفر آنها، يعني جانان باباكلان‌اوا و عيسي‌يف موفق شدند در فاكولتة شرق‌شناسي سنت پيتربورگ از رساله‌هاي نامزدي خود دفاع به عمل آرند.

در امتداد سالهاي شصتم و هفتادم در اين كرسي يك گروه استادان، از جمله احمداف، دوران‌اف، نعيم‌اف، خدايداد‌اف، سعيداف، نوراف فعاليت‌هاي علمي خود را شروع كردند. طي سال‌هاي هشتادم و نودم تعداد استادان اين كرسي خيلي افزايش يافت و چند تن از آنان از رساله‌هاي نامزدي و دكتراي خود دفاع به عمل آوردند. در حالا حاضر سه نفر از پروفسور- ن. سيفي‌اف، جانان باباكلان‌اوا، س. ميرزا‌يف و دانشياران: س. سعيداف، م. احمداف، ي. عيسي‌اف، سلام نوريان بروني، اَ اورُن‌اف و اساتيد ارشد: خدايداداف، قربان‌اف، شراف‌اوا، قاسم‌اف و آزاد سعيدجعفراف در كرسي مذكور به فعاليت‌هاي علمي و تدريس اشتغال دارند.

استادان كرسي ادبيات تاجيك در بخش‌هاي تاريخ ادبيات كلاسيك فارسي و تاجيك، تاريخ ادبيات معاصر فارسي و تاجيكي، تاريخ ادبيات كودكان، نظرية ادبيات و نظم‌شناسي، تفسير شعر و حسن سخن و ديگر موضوعات مهم تحقيقات ارزشمندي را انجام داده‌اند. اثر پروفسور خالق ميرزازاده در دو جلد با نام «تاريخ ادبيات تاجيك»، تحقيقات پروفسور جانان باباكلان‌اوا به عنوان «مطالب مربوط به ادبيات كودك»، «ميرشكر- شاعر كودكان»، رساله‌هاي پروفسور ن. سيفي‌اف با نام «منظومه‌سرايي فارسي تاجيكي در قرن 14»، «منظومة گل و نوروز گل و طبيب»، تحقيقات دوران‌اف با نام «وزن اشعار لاهوتي»، «ساخت شعر تاجيكي»، تحقيقات سلام نوريان بروني »بهارستان جامي و مناسبت وي با گلستان سعدي»، «ناصح ختلاني و حديقةالرسول او»، ميرزايف «ادبيات معارف‌پروري در افغانستان، احمداف «نثر اخلاقي بديعي ملا حسين واعظ كاشفي، س. سعيداف «ادبيات باستان»، نعيم‌بايف «خوانش افاده‌ناك» و... از جملة تأليفات ارزشمند اعضاي كرسي مذكور به شمار مي‌روند.

از ميان دانشمندان اين كرسي پروفسورها ن. سيفي‌اف و جانان باباكلان‌اوا اعضاي شوراي مخصوص دانشگاه ملي تاجيكستان و شوراي دفاع از رسايل دكترا در آكادمي علوم جمهوري تاجيكستان به شمار مي‌روند.

كرسي نامبرده محفل اديبان را تأسيس كرده كه فعاليت آن با فعاليت كرسي همزمان و پيوند است. چندي از اديبان نامدار جمهوري تربيت‌يافتگان محفل ادبي كرسي مذكور محسوب مي‌شوند. حالا اين محفل تحت سرپرستي استاد دانشگاه سلام نوريان بروني فعاليت خوبي دارد. از جمله با دستگيري اين محفل شاعر جوان خدايداد زين‌الدين دفتر نخستين اشعار خود را با نام «خندة صبح» (1999) و شاعر جوان تازه‌گوخسرو سعدالله مجموعه‌اي با نام «نواي خسروي» (2000) به چاپ رسانيدهاند. همچنين مجموعه‌اي با نام «شكفتن ديگر آموز» به چاپ رسيده كه حاوي از شعرهاي اعضاي اين محفل زيب‌النساي شيرين، خالمحمد رجبيان، سعيده زيكه‌اوا، عبدالفتاح امين، فرنگس خوشوقت‌اوا و ياعلي صفراف مي‌باشد. سلام نوريان بروني به اين كتاب پيشگفتار مفصلي نوشته است. بايد گفت كه نمونه‌هاي اشعار اعضاي محفل نامبرده در صحفات روزنامه و مجلات جمهوري به چاپ رسيده‌اند.

در حال حاضر پروفسور جانان باباكلان‌اوا وظيفة مدير كرسي نامبرده را به عهده دارد.

 

 

اساتيد كرسي ادبيات تاجيك از دانشگاه آموزگاري تاجيكستان

رديف

نام و نام خانوادگي

وظيفه

تلفن

1

باباكلان‌اوا جانان

پروفسور

243736

2

سيفي‌اف نجمي

پروفسور

376974

3

احمداف ميرزا

دانشيار

313216

4

سلام نوريان بروني

دانشيار

355356

5

عيسي‌اف يحيي

دانشيار

243210

6

سعدي قاسمي

دانشيار

330411، 334508

7

سعيداف سعيدرحمان

دانشيار

 

8

خدايداداف اعظم

دانشيار

 

9

قربانف مجيد

دانشيار

 

10

ميرزاعلي‌يوا عدالت

دانشيار

 

 

 

كرسي فيلولوژي (زبان و ادبيات) ايران

تاريخچة مختصر:

كرسي فيلولوژي ايران همزمان با تأسيس دانشكدة شرقشناسي دانشگاه دولتي ملي تاجيكستان بنياد گرديد. نخستين رئيس آن پروفسور هلال كريم‌اف بود كه در رشد اين كرسي خدمت ارزنده‌اي نموده است.

كتاب زبان فارسي (براي كلاس‌هاي 5 و 6) كه استاد هلال كريم‌اف تأليف نمود، ساليان درازي است  كه مورد استفادة نه تنها خوانندگان مدرسه قرار گرفته دارد، بلكه دانشجويان سال اول شعبة فارسي نيز به طور فراوان از آن استفاده مي‌كنند. خدمت او در بنياد و توانايي شعبة فارسي همراه با آكادميسين ع. ميرزا‌يف پروفسور ه. كريم‌اف، استادان شادروان اَ. زارع، يوسف حسنلي، ابراهيم علي‌زاده و كهنسال‌ترين استاد بازنشسته بسيار ارزشمند بوده است. بويژه سهم استادان ا. زارع و ي. حسنلي در كادرهاي ورزيدة فارسي بسيار زياد بوده، تمام استادان امروزة كرسي شاگردان اين دو تن مي‌باشند.

پس از ه. كريم‌اف رياست كرسي به مدت 10 سال به مرحوم ف. نجمان‌اف واگذار گرديد. مي‌توان گفت كه در زمان رياست ف. نجمان‌اف كرسي به يك مركز نيرومند ايران‌شناسي تبديل يافت.

همزمان با كار آموزش و تدريس، اساتيد اين كرسي به تحقيق و تحليل مسائل مبرم زبان و ادبيات فارسي فعالانه مشغول مي‌باشند. سال‌هاي زيادي است كه در اين كرسي مسائل صرفي و نحوي زبان تاجيكي و فارسي به طور مقايسه‌اي صورت مي‌گيرد. سخنراني شادروان پروفسور امان‌اوا ف.ر. در موضوع «مشكلات اناماسيولوژي تحريفي زبان معاصر فارسي» (دوشنبه، 1990)، دستور تعليمي او با نام «كلمه‌سازي افكسالي حصه‌هاي نامي (= اسم‌سازي با وندها) در زبان‌هاي فارسي و تاجيكي» (دوشنبه، 1982) و نيز اثر دانشيار عبدالرحمان ع. با نام  «شكلهاي غيرتصريفي در زبان‌هاي تاجيكي و فارسي» (دوشنبه، 1988) حايز اهميت‌اند. نتايج تحقيقات راجع به ادبيات ايران در سخنراني دانشيار نجمان‌اف ف. با موضوع «قهرمان مثبت در ادبيات معاصر فارس» (دوشنبه، 1977)، دانشيار خواجه‌مراداف د. «نظم صادق هدايت» (دوشنبه، 1991)، عمر صفراف «سياوش كسرايي و شعر نو فارسي» (دوشنبه، 1996) انعكاس يافته‌اند.

لازم به ذكر است كه برنامه‌هاي آموزشي كرسي به قلم شادروان امان‌اوا ف.ر. با نام «برنامة بخش زبان فارسي» (دوشنبه، 1994) و دانشيار عبدالرحمان‌اف اُ. با عنوان «برنامة زبان فارسي براي مدرسه‌ها (صنف‌هاي 9-5) (دوشنبه، 1989) به طبع رسيده‌اند. غير از اين از طرف دانشيار عبدالرحمان‌اف ا. كتاب‌هاي درسي و دستور‌العمل‌ها براي مشغوليت‌هاي عملي به طبع رسيده‌اند كه به اين شرح است: «الفباي نياكان» (دوشنبه، 1989)، «كتاب و قرائت» (دوشنبه، 1991) عبارت از دو كتاب، مشق خط (دوشنبه، 1989) و غيره. جالب توجه است كه روابط كرسي در طي چند سالي كه رياست آن را مرحوم ف. امان‌اوا به دوش داشت، وسعت و دامنة بيشتري پيدا نمود و به بسياري از مراكز شرق‌شناسي و ايران‌شناسي كشورهاي خارجي روابط حسنه داشت. مثلاً مرحوم پروفسور امان‌اوا ف.ر. طي چهار ماه (ژانويه تا آوريل سال 1996) در برخي مراكز ايران‌شناسي ايالات متحدة آمريكا مشغول كارهاي علمي و پژوهشي بود.

نامبرده همچنين در دانشگاه كلمبيا در سمينار ايران‌شناسان شركت نموده، در موضوع «برنامة تعليمي زبان فارسي در تاجيكستان» سخنراني نموده بود.

همكاري‌هاي كرسي با مركز ايران‌شناسي دانشگاه كلمبيا و شعبة زبان و فرهنگ شرق نزديك در دانشگاه واشنگتن از طريق نوشتن مقالات علمي براي «دائرةالمعارف ايرانيكا» و تأليف كتاب‌هاي درسي از زبان تاجيكي صورت مي‌گيرد.

ماه ژانوية سال 1996 استادان دانشياران كرسي خوجه‌مراداف آ.، بيضا‌يف ا. صفر‌اف ع. توانستند در نخستين انجمن بين‌المللي استادان زبان فارسي كه در شهر تهران برگزار گرديد، شركت نموده و سخنراني كنند.

كرسي با سفارت‌هاي خارجي مقيم تاجيكستان نيز ارتباط نزديك دارد. اينك حدود 10 سال است كه استادان كرسي از طريق تعليم زبان تاجيكي با سفارت‌هاي ايران، روسيه، پاكستان، ايالات متحدة آمريكا و همكاري مي‌كنند.

اين كرسي سالهاي گوناگون براي آماده نمودن متخصصان زبان فارسي و دري از برخي استادان كشورهاي اروپايي مثل كشورهاي هلند، آلمان،بلغارستان استفاده كرده است.

سال 1996 بويژه براي كرسي فيلولوژي ايران سالي پرفيض بود. در اين سال استادان كرسي دو سخنراني، سه كتاب درسي و يك مجموعة مقالات منتشر نمودند.

با انتشار كتاب‌هاي شادروان ف. امان‌اوا «زبان فارسي» دستور و متون» (سال دوم آموزش عالي- دوشنبه، 1994)، «زبان فارسي» دستور و متون» (سال دوم آموزش عالي- دوشنبه، 1996)، ن. جوره‌اف و ا. بيضا‌يف «زبان فارسي»، (سال اول )دوشنبه، 1996)، ا. بيضايف «مشكلات تعليم و آموزش الفباي نياكان (دوشنبه، 1996) مي‌توان گفت كه تمام دانشجويان دانشكده به كتاب‌هاي درسي زبان فارسي دسترسي يافتند و كمبود كتاب درسي در رشتة مذكور رفع گرديد.

سخنراني شادروان ف. امان‌اوا «مشكلات اناماسيولوژي تحريفي زبان معاصر فارسي» كه سال 1995 به چاپ رسيد، شامل روش‌هاي تازة تحقيق و پژوهش است كه بي‌شك اثري راهگشا و راهنما در تحقيق مسائل تازة زبان معاصر فارسي به شمار مي‌رود.

طي سال‌هاي اخير نيز از طرف كرسي چند سخنراني و برنامه و مجموعه مقالات انتشار يافته است، مانند: سخنراني حامداف ت. «پيوندك‌ها در زبان معاصر فارسي تاجيكي» (شامل خاطرات استادان، دوشنبه، 2001)، نجمان‌اف ف. «تاريخ ادبيات ايران» (برنامة نظري و عملي دوشنبه، 2000). همچنين سه مجموعه مقالات تحت عنوان «بر سكوي يادها» (راجع به زندگي و آثار نجمان‌اف ف.، دوشنبه، 2000)، «جِندر: زبان و ادبيات تاجيك» و مجموعه مقالات با نام «يادي از گل سرخ» (شامل خاطرات استادان راجع به زندگي و آثار شادروان فيروزه امان‌اوا- دوشنبه، 2002) به چاپ رسيد.

در اين كرسي همچنين سمينار دايمي ماهانة «ايران‌شناسي» فعال است كه در آن دانشمندان ورزيدة جمهوري در رشتة شرق‌شناسي شركت مي‌ورزند.

تشكيل محفل‌هاي گراميداشت و كنفرانس‌هاي سراسر جمهوري در زمينة زندگي و فعاليت عالمان و فاضلان شرق‌شناس از سنت‌هاي خوب ديگر كرسي فيلولوژي ايران محسوب مي‌شود. مثلاً در سال گذشته در دانشگاه دولتي ملي، كنفرانس علمي جمهوريوي تحت عنوان «انقلاب اسلامي و شعر معاصر ايران» برپا شد كه در آن دانندگان معروف زبان و ادب فارسي شركت نموده سخنراني‌هاي ارزشمندي نمودند.

روابط اين كرسي با سفارت جمهوري اسلامي ايران و رايزني فرهنگي ايران در تاجيكستان سال به سال نزديك‌تر و مستحكم‌تر مي‌گردد. در طي اين چند سال اخير، با دستگيري رايزني جمهوري اسلامي ايران در تاجيكستان، چند تن از استادان كرسي همچون عمر صفراف ، ميرزامحي‌الدين‌اف خ. و روزي‌گل مؤمن‌زاده براي بازآموزي دورة آموزش استادان زبان فارسي به جمهوري اسلامي ايران اعزام شدند.

 

 

اساتيد كرسي فيلولوژي ايران (از دانشگاه دولتي ملي تاجيكستان)

رديف

نام و نام خانوادگي

وظيفه

عنوان علمي

آدرس

تلفن

1   

صفراف عمر

دانشيار

نامزد علوم فيلولوژي

دوشنبه، گذرگاه 40 سالگي تاجيكستان، خانة 11

212538

2   

جابراف دولت

استاد

نامزد علوم فيلولوژي

دوشنبه، كوچة نيكارسف 1، اتاق 29

240195

3   

سليماني عثمان

دانشيار

نامزد علوم فيلولوژي

دوشنبه، كوچة خجندي 12، اتاق 33

328456

4   

بيضا‌يف عظيم‌جان

دانشيار

نامزد علوم فيلولوژي

دوشنبه، كوچة زرافشان 2/2، محلة 6، اتاق 8، اطاق 2

379648

5   

مؤمن‌ازاده روزيگل

دستيار

 

دوشنبه، كوچة ساماني 10، اطاق 1

245226

6   

رسولف عليداد

دستيار

نامزد علوم فيلولوژي

دوشنبه، كوچة مشفقي 2/51، اتاق 35

 

7   

رستم‌اف معراج‌الدين

دستيار

 

دوشنبه، كوچة باربد 84، اتاق 36

313807

8   

ميرزامُدين‌اف خداينظر

دستيار

 

دوشنبه، كوچة وروفسكي 7، اتاق 1

 

9   

ابراراوا ساحره

دستيار

 

دوشنبه، محلة گيپروزيم 36، اتاق 116

311768

10       

محبت‌‌اف عبدالفضل

استاد

 

دوشنبه، زرافشان 15، اتاق 45

375768

 

جستجو
جستجوی پیشرفته جستجوی وب
banners
تعیین جهت قبله- قبله نما

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

كتابخانه ديجيتال سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي

حرم مطهر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي

پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

پژوهشگاه

بنیاد سعدی

انجمن

رودکی

سفارت

مرکز منطقه ایی اطلاع رسانی علوم وفناوری

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
vote
نظرسنجي غير فعال مي باشد
UsersStats
Visitorsofpage: 3872
Visitorsofday : 3
Visitorsofpage : 1024987
Onlinevisitors : 3
PageLoad : 2.3750

صفحه اصلی|ایران|اسلام|زبان و ادبيات فارسی|سوالات متداول|تماس با ما|پيوندها|نقشه سايت